Zaklada Rehobot ima za svrhu promicati, razvijati i usklađivati
pokretanje društvenih, kulturnih i vjerskih aktivnosti
usmjerenih ostvarenju dobrobiti, pouke i odgoja osoba,
a sve u skladu s moralnim načelima.