Ciljevi.

Zaklada Rehobot pozorna je na probleme materijalnog i moralnog siromaštva osobe u svim fazama života.

To nadilazi prakse pružanja pomoći i promiče globalnu potporu usmjerenu na autonomiju osobe.

Doprinosi obnovi društvenih veza stvaranjem vremena i mjesta za bratske susrete.

Provesti planove obuke za mlade i obitelji.

Podržava razvoj i promicanje mira i obranu ljudskih prava.

Ona promiče bratske sastanke među kršćanskim zajednicama svih kultura.