Mjesto susreta za miran suživot

Bit čovjeka su odnosi.

Čovjeku uvijek 'trebaju' odnosni odnosi ne više oko bunara, već u obitelji, oko stola, s pogledom okrenutim prema drugom kako bi saslušao i podijelio radosti i poraze, poteškoće i uspjehe.

Kako bi se te kategorije međuljudskih odnosa u obitelji i društvu mogle razvijati i razvijati, Zaklada Rehobot promiče obrazovne i obrazovne projekte koji pomažu osobi da spozna svoju bit.