Tečaj za medicinsku sestru za djevojčice izbjeglice

Najbolji način za olakšavanje integracije izbjeglica u novi društveni kontekst u kojem borave je zapošljavanje.

Značajan broj djevojaka prisutnih u izbjegličkom kampu Dumace (blizu Siska) i, bez mogućnosti povratka u zemlju porijekla, tjera Zakladu Rehobot da razmisli o svojoj budućnosti. Nakon ankete kako bi se utvrdio stupanj pripremljenosti kandidata, Zaklada je organizirala tečajeve za pomoćne medicinske sestre.

Osposobljavanje je povjereno Narodnom sveučilištu u Zagrebu koje je teorijski i praktično izvodilo tečaj s pohvalnom sposobnošću.

Tečaj je trajao 6 mjeseci, uključujući praksu u sisačkoj bolnici. Nastava se, uz obvezno pohađanje, održavala tri puta tjedno u trajanju od 5 školskih sati.
Na kraju tečaja kandidati su polagali ispit i stekli diplomu koja je valjana i priznata na nacionalnom području.

Sve su djevojke našle posao u staračkim domovima i u gerijatriji sisačke bolnice.