Ženski projekti

Obrazovanje i osposobljavanje valjano su sredstvo iskupljenja za svako ljudsko biće, a posebno za žene u opasnosti od društvene marginalizacije.
Ručne aktivnosti bile su i nastavljaju biti prava terapija, osobito u razdobljima nakon ratnih sukoba ili prirodnih katastrofa.

S projektima, isključivo za žene, Zaklada ima sljedeće ciljeve:

  • poboljšati položaj žena unutar obiteljske i društvene jezgre;
  • ponuditi bolju kvalitetu života;
  • predložiti nove oblike rada i profesionalne aktivnosti;
  • štiti njegovo dostojanstvo.